Đăng tuyển và tìm việc IT miễn phí với IT Jobs (Vietnam)
Tính lương NET và GROSS || JobSeekers.vn - IT Jobs (Vietnam)
Mức lương cần tính
(Đơn vị VNĐ)
Bạn có bao nhiêu người phụ thuộc?
(Nếu không biết rõ, hãy để trống)
Để trống nếu đóng BH đủ (mặc định)
(Hoặc nhập vào số tiền nếu đóng BH ở mức khác)
Vùng 01 (HCM, HN, Đà Nẵng)
(Xem danh sách các vùng nếu ở tỉnh khác)
Vùng 1 Vùng 2 Vùng 3 Vùng 4
Phụ cấp thuê nhà
(Nếu có)
Tool đang trong giai đoạn testing. Nếu thấy lỗi sai, mời các anh chị báo về:
khuyen.le-minh@jobseeker.vn
Rất cảm ơn!
Mình tham khảo cách tính từ nhiều anh chị, nhưng mỗi cách lại ra kết quả khác nhau
, nên mình tự tìm hiểu theo thông tin trên internet
và không có sẵn công thức file excel để share với các anh chị.
Rất cảm ơn Ms Linh Nguyen đã tư vấn công thức tính!

Gửi tool này cho bạn bè

Quy đổi lương (VND)

Lương NET Lương GROSS Tổng chi phí tiền lương
0 0 0

Chi tiết bảng tính (VND)

Các khoản bảo hiểm
(Đóng BH theo mức lương thực nhận)
Nhân viên đóng Công ty đóng
Bảo hiểm xã hội (8% - 17.5%) 0 0
Bảo hiểm y tế (1.5% - 3%) 0 0
Bảo hiểm thất nghiệp (1% - 1%) 0 0
Tổng tiền đóng bảo hiểm: 0 0

Phụ cấp thuê nhà Giảm trừ cho bản thân
(Mặc định)
Giảm trừ cho người phụ thuộc
(Liên hệ bộ phận HR để đăng ký)
0 9,000,000 0
Thu nhập chịu thuế Thu nhập tính thuế Thuế TNCN phải nộp
(Xem bảng diễn giải chi tiết bên dưới)
0 0 0

Diễn giải tiền thuế TNCN

Phần thu nhập chịu thuế Thuế suất Tiền nộp
Đến 5 triệu VND 5% 0
Trên 5 triệu VND đến 10 triệu VND 10% 0
Trên 10 triệu VND đến 18 triệu VND 15% 0
Trên 18 triệu VND đến 32 triệu VND 20% 0
Trên 32 triệu VND đến 52 triệu VND 25% 0
Trên 52 triệu VND đến 80 triệu VND 30% 0
Trên 80 triệu VND 35% 0